Separator image

Akıllı Depo Raf Sistemleri

4 Ekim 2022, Salı
Akıllı Depo Raf Sistemleri

Teknoloji hayatın her alanında iyiden iyiye kendini göstermeye devam ediyor. Bilgisayar ve internetin, çevrimiçi bağlantıların rahatlıkla kullanılabildiği günümüzde birçok sistem bu bağlantılar üzerinden son teknoloji olarak çalışabiliyor. Bu çerçevede ortaya çıkan akıllı depo raf sistemleri de depolama hizmetinin teknolojik olarak nasıl ve ne şekilde ortaya konduğunun bir ispatı olarak değerlendirilebilir. Bu çerçevede birçok firma akıllı depolama sistemi sayesinde hem zamandan hem de kullanılan mekândan önemli ölçüde tasarruf sağlarken ürünlerin sağlam bir şekilde korunmasını sağlamış oluyor.


Akıllı Depo Nedir?


Günümüzde devasa firmalar ve şirketlerin gün geçtikçe artan beklentileri ve buna bağlı olarak müşterilerin de beklentilerine cevap verme isteği akıllı depolama sistemini ortaya çıkarmıştır. Özellikle son iki senedir geçirilen pandemi süreciyle birlikte fiziki alışverişlerin yerini internet alışverişlerinin alması ürünün müşteriye ulaşma hızı konusunda ciddi çalışmaların yapılmasını sağlamıştır. Bu çerçevede birçok firma müşteriye en doğru, en hızlı ve kaliteli online hizmeti verebilmek adına farklı sistemler ve çözümler üzerinde çalışmaya başlamış ve akıllı depo raf sistemlerin kullanımı önem kazanmıştır.


Firmaların ürün kalitesinde, saklamasında ve müşteriye ulaşmasında teknolojiyi daha verimli kullanma istekleri üretimin her alanında kendini göstermektedir. Özellikle depolama noktasında teknolojinin verimli bir şekilde kullanılması lojistik anlamında son derece verimli bir çalışmanın var olduğunu ortaya koyuyor. Bu çerçevede kullanılmaya başlayan akıllı depo raf sistemleri firmaların dağıtım zincirinin daha hızlı ve kolay olmasını sağlıyor. Ürün zincirinin daha titiz bir şekilde takip edilmesi ve müşteriye ulaşan ürünlerin hızlı ve kontrollü bir şekilde ulaşması akıllı depo raf sistemleri sayesinde oluyor. 


Bütün bunlar çerçevesinde akıllı depolar firmaların stok ürünlerini ve depolarda tuttukları malları özel teknolojik yazılımlar sayesinde her yerden ulaşılabilir hale getirdiği teknolojik sistemlerdir. Akıllı depo sistemleri üreticiden satıcıya, satıcıdan da tüketiciye uzanan zincirin sağlıklı ve hızlı bir şekilde işlemesi için önemli kolaylık sağlar. Bu bağlamda depolama noktasında insan hatalarından kaynaklı sıkıntıların en aza indirilerek daha verimli çalışmanın yolları akıllı depolar ile açılmış oluyor.


Akıllı Depoların Raf Sistemi


Akıllı depolar birbirine entegre edilmiş sistemlerin bir arada sorunsuz bir şekilde çalıştığı ve buna bağlı olarak da ürünlerin son derece hızlı bir şekilde üretici ve tüketiciye ulaşmasını sağlayan sistemlerdir. Bu sistemler için tercih edilen raf sistemleri de bu anlamda büyük önem arz ediyor. Otomatik depolama robotlarının çalıştığı sistemde ürünlerin raflardan alınması ve istenilen noktaya ulaştırılması rafların kullanışlı ve akıllı depolamaya uygun bir şekilde yapılmasına bağlı oluyor. Robot istifleyiciler özel yazılımlarla kontrol edilerek raflardan istenen ürünü istifleme veya taşıma işini gerçekleştirir.


Bu noktada akıllı depo rafları sayesinde ürünlerin kolay bir şekilde kontrolü ve depolanması sağlanabiliyor. Ayrıca özellikle online alışverişin son derece yaygın olduğu günümüzde ürünlerin müşteriye ulaşma hızı bu bağlamda artmış oluyor. Yine akıllı raf sistemleri kullanılan yazılım sayesinde ürünlerin hangi rafta kaçıncı sırada olduğu ve ürün stoğunun ne durumda olduğu gibi bilgilere hızlı ve kolay bir şekilde ulaşılabiliyor. Ayrıca bu sistem içerisine görüntü işleme, ürün taşıma ve yerleştirme gibi teknolojiler de entegre edilerek sistematik bir yönetim süreci sağlanıyor.


Akıllı depo raf sistemleri firmaların insan gücünün yerine daha hızlı ve pratik olan makine gücünü tercih ettiğinin bir göstergesidir. Özellikle büyük depolarda forkliftler tarafından yapılan taşıma ve yerleştirme işleminin akıllı raf sistemleri sayesinde yapılması teknolojik çözümlere odaklanıldığının bir göstergesidir. Bu çerçevede son derece yüksek yoğunluklu depolama sistemi sunan akıllı raf sistemleri hem üreticinin hem depocunun hem de tüketicinin işini son derece kolaylaştırıyor. Bu bağlamda bilgisayar programları, özel robot yazılımları, görsel ve kinetik teknolojiler bir araya getirilerek akıllı depo raf sistemleri ortaya çıkmış oluyor.


Akıllı Depo Rafı Çeşitleri Nelerdir?


Akıllı depolarda tercih edilen raf sistemleri kullanılacak mekânın büyüklüğüne ve ürünlerin çeşitliliğine göre farklılık gösteriyor. Bu bağlamda hem akıllı depolar hem de bu depolarda kullanılacak olan raf sistemleri firmaların ihtiyaçları göz önüne alınarak üretiliyor ve tasarlanıyor. Bu çerçevede bir ecza deposu için tercih edilen akıllı raf sistemi daha küçük ürünlerin istiflenmesi açısından farklı olabilirken bir spor malzemesi deposu için tasarlanan raf sistemleri daha büyük ürünlerin istiflenmesi için farklı şekilde tasarlanabilir. Bu durum akıllı raf sistemlerinin son derece kullanışlı ve birden fazla alanda kullanıma uygun olduğunu gösteriyor.


Akıllı depo raf sistemleri farklı seviyelere göre değerlendirilir. İlk seviye raf sistemleri ürünlerin halen insan gücüyle depolandığı bir sistemi içerirken ikinci seviye sistemler insan gücünün yanında otomatik sistemin de fazlaca kullanıldığı bir sistemi ifade eder. Ürünler yerine kolaylıkla taşınır ve yerinden aynı şekilde alınabilir. İkinci seviye depolar ürün yerleştirmede daha çok tercih ediliyor. En ileri seviye olan üçüncü seviye akıllı depo raf sistemleri teknolojisi, yazılımı ve kullanımıyla son derece karmaşık ve ileri teknoloji içeren otonom ve yarı otonom raf sistemleridir. Bu bağlamda ürünlerin alınmasından, istiflenmesine, kategorilere ayrılmasına ve yerleştirilmesine kadar birçok işi kendiliğinden halledebilmektedir. Bu seviyede insan gücüne minimum ölçüde ihtiyaç duyulmaktadır.


Akıllı depolarda birden fazla raf sistemi kullanılıyor. Bu raflar arasında palet raf çeşitleri, konsol kollu raf çeşitleri, kalıp raf çeşitleri, kayar raf çeşitleri, asma kat raf çeşitleri, mekik raf çeşitleri en çok tercih edilen raf sistemleri oluyor. Bu bağlamda raf sistemleri sahip oldukları özel teknoloji ve yazılım ile firmaların işini büyük ölçüde kolaylaştırıcı bir sistem olarak büyük ilgi görüyor.


Akıllı Depo Rafı Kullanmanın Avantajları Nelerdir?


Akıllı depo raf sistemleri kullanmak firmalar için oldukça büyük önem taşıyor. Günümüzde bulunan devasa depolarda ürünlerin yerleştirilmesi, yerlerinden alınması ve farklı işlemlerin yapılabilmesi insan gücüyle artık mümkün olmamaktadır. Bu bağlamda akıllı depo rafı kullanmak birçok avantajı da beraberinde getiriyor. Bu avantajları şu şekilde sıralayabiliriz:
•    Geleneksel yöntemlerle ürünlerin kaydının tutulmasının son derece zor olduğu büyük depolarda bu noktada otonom sistemler büyük kolaylık sağlar.
•    Özel yazılımlarla birlikte kullanılan akıllı depo sistemleri üreticiden tüketiciye uzanan dağıtım zincirini büyük ölçüde kolaylaştırır.
•    Depolarda yer alan ürün stoklarının sağlıklı bir şekilde tutulmasını ve bu stokların aynı düzende istif edilmesini sağlar.
•    Bilgisayar yazılımı ile kullanılan otonom akıllı depo raf sistemleri depoların ürün yerleşimi açısından son derece verimli bir şekilde kullanılmasını sağlar.
•    Her şeyin bilgisayar üzerinden takip edildiği bu otonom ya da yarı otonom sistemde depoların yetersiz gelmesi veya fazla ürün depolanması gibi bir durum yaşanmaz. Çünkü her şey kayıt altındadır.
•    Akıllı depolar için tercih edilen raflar depolanacak ürünlerin çeşidine göre farklı şekillerde tasarlanıp kurulabilir. Bu anlamda birçok sektör bu raf sistemini rahatlıkla kullanabilir.
•    Yine insan eliyle yapılacak hataları en aza indirerek müşteri memnuniyetinin en üst seviyede olmasını sağlar.


Bütün bunlar çerçevesinde Spazio akıllı depo çözümlerinde müşteri memnuniyeti odaklı ve teknolojik gelişmeleri takip eden bir süreçle sektörde ön plana çıkıyor. Her firmanın ihtiyacına en uygun raf sistemleri için bizimle iletişime geçebilirsiniz.